IMG_4222_wide

NISIT TUTOR

เรียน ตัว – ต่อ – ตัว ชัวร์กว่า

เรียนกับติวเตอร์ที่มีประสบการณ์ จาก “จุฬาลงกรณ์” จัดรูปแบบการเรียน

การสอนเองได้ เข้าใจบทเรียนได้ไวยิ่งขึ้น

รูปแบบการเรียน – การสอน ที่ NISIT TUTOR

  • มีทั้งรูปแบบเรียนเดี่ยว (ตัว-ต่อ-ตัว) และกลุ่มย่อย (ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป) ทำให้สามารถซักถามข้อสงสัยได้ตลอดเมื่อไม่เข้าใจ
  • สามารถนำการบ้าน หรือเนื้อหาของโรงเรียนที่ไม่เข้าใจมาให้พี่ติวเตอร์สอนได้
  • จัดรูปแบบการเรียนการสอนได้ตรงกับหลักสูตรที่โรงเรียนแน่นอน (เพราะนักเรียนเป็นผู้กำหนดบทเรียนเอง)
  • สามารถนัดเรียนเพิ่มได้เมื่อต้องขาดเรียน

บรรยากาศใน NISIT TUTORภาพบรรยากาศการเรียนการสอนในนิสิตติวเตอร์ เรียนตัวต่อตัว ที่ สยามสแควร์ซอย 8

หลากหลายรูปแบบการติวภายใน NISIT TUTOR

ติวเพิ่มเกรด

เรียนตามหลักสูตรที่โรงเรียนของน้อง แต่ละโรงเรียนเป็นหลัก เน้นความเข้าใจ และ ฝึกทำแบบฝึกหัด เพื่อช่วยทบทวนบทเรียนให้น้องๆ ชำนาญมากยิ่งขึ้น

ติวสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ

เช่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, หรือโรงเรียนชื่อดัง เน้นสอน 5 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม และภาษาอังกฤษ โดยสามารถเลือกเรียนเน้นเป็นรายวิชาได้ ส่วนรูปแบบการสอน จะเน้นสรุปเนื้อหาและฝึกทาโจทย์ข้อสอบเก่าของโรงเรียนชั้นนาเป็นหลัก

ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ติวเตรียมสอบ GAT, PAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ, SAT, CU-TEP, CU-AAT และ สอบตรงทุกมหาวิทยาลัย รูปแบบการติวเป็นการทบทวนเนื้อหา ม.ปลาย และเน้นการทำข้อสอบเก่า และเทคนิคการทำข้อสอบให้ได้คะแนนดี

รายวิชาที่ NISIT TUTOR เปิดสอน

คณิตศาสตร์

เนื้อหา ตะลุยโจทย์ และเก็งข้อสอบ ทุกระดับชั้น

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ระดับประถม ม.ต้น ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

ภาษาไทย

หลักภาษา วรรณคดี พร้อมเก็งข้อสอบ

ภาษาอังกฤษ

Basic, Grammar, and Conversation

สังคม

ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศาสนา

GAT-PAT / วิชาสามัญ

เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับน้อง ม.ปลาย

O-NET

ติว O-NET ระดับชั้นประถม มัธยมต้น และ มัธยมปลาย

ติวสอบแข่งขัน

สสวท., สอวน., เพชรยอดมงกุฏ, โอลิมปิก

CU-AAT, SAT

ติวสอบเข้า คณะ Inter ทุกมหาวิทยาลัย

อาจารย์ประจำ NISIT TUTORทำความรู้จักกับส่วนหนึ่งของทีม Tutor คุณภาพของ NISIT TUTOR

วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
ครูพี่หนึ่ง

การศึกษา  ปริญญาตรี และ โท วิศวะ จุฬา ฯ ( สาขาอุตสาหการ) ประวัติการสอน ติวทั่วโลกผ่านสื่อ www.nisittutor-online.com สอนผ่านสื่อเคเบิลทั่วประเทศภายในเค…

Read More
ณัฐ ขันแก้ว
ครูพี่ณัฐ

การศึกษา ปริญญาตรี วิศวะ จุฬาฯ (สาขา อุตสาหการ ) ประวัติการสอน อาจารย์สถาบันกวดวิชาหลายแห่งประสบการณ์สอนมากกว่า 15 ปี หลักสูตรที่สอน คณิตศาสตร์ ม.ต้น …

Read More
ปองพล ปัญญาวิสุทธิกุล
ครูพี่หนุ่ย

ผู้ดูแลหลักสูตร ระดับการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต และ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read More
ณัฐพร ไข่มุก
ครูพี่มุก

ระดับการศึกษา อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) และอักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, MA (Anthropology of Media) Saas, University of Lond…

Read More
อัจฉริยา เทียนศิริ
ครูพี่เดียร์

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ และ ปริญญาโท บัญชี  สถิติ  และการประกันภัย จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการสอน ติวคณิต ม.ต้น ม.ป…

Read More
วิชญา ธรรมสิงห์
ครูพี่แนน

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ และ ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการสอน สอนฟิสิกส์ หลักสูต…

Read More
กฤตย์ชัย ทัตภูสินวัฒน์
ครูพี่ชัย

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ และ ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการสอน ติวคณิตศาสตร์ ม.ปลาย …

Read More
ชยากร รัตนมนูณพร
ครูพี่เอ็ดดี้

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติวคณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม,โรงเรียนสาธิตปทุมวัน, โรง…

Read More

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ และความภาคภูมิใจของ NISIT TUTOR

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร พี่ๆ ติวเตอร์ หรือเข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศของโรงเรียนได้ที่ สยามสแควร์ ซอย 8
ให้คำปรึกษาฟรี