IMG_4222_wide

NISIT TUTOR

เรียน ตัว – ต่อ – ตัว ชัวร์กว่า

เรียนกับติวเตอร์ที่มีประสบการณ์ จาก “จุฬาลงกรณ์” จัดรูปแบบการเรียน

การสอนเองได้ เข้าใจบทเรียนได้ไวยิ่งขึ้น

รูปแบบการเรียน – การสอน ที่ NISIT TUTOR

  • มีทั้งรูปแบบเรียนเดี่ยว ( เรียนตัวต่อตัว ) และกลุ่มย่อย ( ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ) ทำให้สามารถซักถามข้อสงสัยได้ตลอดเมื่อไม่เข้าใจ
  • เลือกเรียนได้ทั้ง On-Site ( สาขาสยามสแควร์ ซ.8 / สาขามาบุญครอง ชั้น6 )
    และ Online ( เรียนตัวต่อตัว VDO Call )
  • จัดรูปแบบการเรียนการสอนได้ตรงกับหลักสูตรที่โรงเรียนแน่นอน ( เพราะนักเรียนเป็นผู้กำหนดบทเรียนเอง )
  • สามารถนำการบ้าน หรือเนื้อหาที่ไม่เข้าใจมาให้พี่ติวเตอร์สอนได้
  • ขาดเรียนได้ไม่หักชั่วโมงเรียน เมื่อแจ้งงดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

บรรยากาศการเรียนตัวต่อตัวของ NISIT TUTORภาพบรรยากาศการเรียนการสอนของนิสิตติวเตอร์ ที่สาขา สยามสแควร์ ซอย 8

หลากหลายรูปแบบการติวภายใน NISIT TUTOR

ติวเพิ่มเกรด/เนื้อหาที่โรงเรียน

เรียนตามหลักสูตรที่โรงเรียนของน้อง แต่ละโรงเรียนเป็นหลัก เน้นความเข้าใจ และ ฝึกทำแบบฝึกหัด เพื่อช่วยทบทวนบทเรียนให้น้องๆ ชำนาญมากยิ่งขึ้น

ติวสอบแข่งขัน/สอบต่อโรงเรียนชั้นนำ

สอบแข่งขันทางวิชาการ หรือ สอบเข้า ม.1 , ม.4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ ( เช่น เตรียมอุดมศึกษา, มหิดลวิทยานุสรณ์, สาธิตปทุมวัน, สามเสนวิทยาลัย เป็นต้น ) โดยสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาได้ เน้นสรุปเนื้อหาและฝึกทำโจทย์ข้อสอบเก่าของโรงเรียนชั้นนำเป็นหลัก

ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งภาคไทยและนานาชาติ

ติวเตรียมสอบ GAT, PAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ, SAT, CU-TEP, CU-AAT, IELTS เป็นต้น รูปแบบการติวเป็นการทบทวนเนื้อหา ม.ปลาย รวมถึงเน้นการฝึกทำข้อสอบเก่า และเทคนิคการทำข้อสอบให้ได้คะแนนตามเป้าหมาย ของแต่ละคณะ-มหาวิทยาลัยที่ต้องการ

รายวิชาที่ NISIT TUTOR เปิดสอน

คอร์สเรียน คณิตศาสตร์

เนื้อหาเพิ่มเกรด ตะลุยโจทย์ และเก็งข้อสอบ ทุกระดับชั้น

คอร์สเรียน วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน , กายภาพ , ดาราศาสตร์ / ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

คอร์สเรียน ภาษาไทย

หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม การเขียน การอ่าน

คอร์สเรียน ภาษาอังกฤษ

Basic, Grammar, Conversation, Writing, Tense

คอร์สเรียน สังคมศึกษา

ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศาสนา หน้าที่พลเมือง กฎหมายเบื้องต้น ข่าวที่ทันสมัย

TGAT / TPAT / วิชาสามัญ A-Level

เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ สำหรับน้องๆม.ปลาย

O-NET

ฝึกทำข้อสอบ O-NET ระดับชั้นประถม มัธยมต้น และ มัธยมปลาย

คอร์สเรียน ติวสอบแข่งขันทางวิชาการ

ติวสอบแข่งขันทางวิชาการ และ สอบเข้า ม.1 , ม.4 โรงเรียนชั้นนำ

CU Test , TU Test , SAT , IELTS , GED , IGCSE

คอร์สติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย นานาชาติ Internation Program

อาจารย์ประจำ NISIT TUTORทำความรู้จักกับส่วนหนึ่งของทีม Tutor คุณภาพของ NISIT TUTOR

ครูพี่หนึ่ง วีรพล
คณิตศาสตร์

การศึกษา  ปริญญาตรี และ โท วิศวะ จุฬา ฯ ( สาขาอุตสาหการ) ประวัติการสอน ติวทั่วโลกผ่านสื่อ www.nisittutor-online.com สอนผ่านสื่อเคเบิลทั่วประเทศภายในเค…

Read More
ครูพี่ณัฐ
คณิตศาสตร์

การศึกษา ปริญญาตรี วิศวะ จุฬาฯ (สาขา อุตสาหการ ) ประวัติการสอน อาจารย์สถาบันกวดวิชาหลายแห่งประสบการณ์สอนมากกว่า 15 ปี หลักสูตรที่สอน คณิตศาสตร์ ม.ต้น …

Read More
ครูพี่หนุ่ย ปองพล
ผู้ดูแลหลักสูตร

ผู้ดูแลหลักสูตร ระดับการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต และ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read More
ครูพี่เดียร์
คณิตศาสตร์

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการสอน ติวคณิต ม.ต้น ม.ปลาย และติวสอบ CU – AAT / SAT Math  / PAT 1 ให้น…

Read More
ครูพี่แนน
ฟิสิกส์

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ และ ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฟิสิกส์  ม. ปลาย - ข้อสอบเข้ามหา…

Read More
ครูพี่ชัย
คณิตศาสตร์ / ฟิสิกส์

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ - คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติว คณิตศาสตร์ และ ฟิ…

Read More
พี่พลอย
คณิตศาสตร์

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา จุฬาลงก…

Read More

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ และความภาคภูมิใจของ NISIT TUTOR

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คอร์สเรียน ตัวต่อตัว / หลักสูตร / พี่ๆติวเตอร์ หรือเข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศของโรงเรียนได้ที่ สยามสแควร์ ซอย 8
ให้คำปรึกษาฟรี