IMG_4222_wide

NISIT TUTOR

เรียน ตัว – ต่อ – ตัว ชัวร์กว่า

เรียนกับติวเตอร์ที่มีประสบการณ์ จาก “จุฬาลงกรณ์” จัดรูปแบบการเรียน

การสอนเองได้ เข้าใจบทเรียนได้ไวยิ่งขึ้น

รูปแบบการเรียน – การสอน ที่ NISIT TUTOR

  • มีทั้งรูปแบบเรียนเดี่ยว ( เรียนตัวต่อตัว ) และกลุ่มย่อย ( ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ) ทำให้สามารถซักถามข้อสงสัยได้ตลอดเมื่อไม่เข้าใจ
  • เลือกเรียนได้ทั้ง On-Site ( สาขาสยามสแควร์ ซ.8 / สาขามาบุญครอง ชั้น6 )
    และ Online ( เรียนตัวต่อตัว VDO Call )
  • จัดรูปแบบการเรียนการสอนได้ตรงกับหลักสูตรที่โรงเรียนแน่นอน ( เพราะนักเรียนเป็นผู้กำหนดบทเรียนเอง )
  • สามารถนำการบ้าน หรือเนื้อหาที่ไม่เข้าใจมาให้พี่ติวเตอร์สอนได้
  • ขาดเรียนได้ไม่หักชั่วโมงเรียน เมื่อแจ้งงดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

บรรยากาศการเรียนตัวต่อตัวของ NISIT TUTORภาพบรรยากาศการเรียนการสอนของนิสิตติวเตอร์ ที่สาขา สยามสแควร์ ซอย 8

หลากหลายรูปแบบการติวภายใน NISIT TUTOR

ติวเพิ่มเกรด/เนื้อหาที่โรงเรียน

เรียนตามหลักสูตรที่โรงเรียนของน้อง แต่ละโรงเรียนเป็นหลัก เน้นความเข้าใจ และ ฝึกทำแบบฝึกหัด เพื่อช่วยทบทวนบทเรียนให้น้องๆ ชำนาญมากยิ่งขึ้น

ติวสอบแข่งขัน/สอบต่อโรงเรียนชั้นนำ

สอบแข่งขันทางวิชาการ หรือ สอบเข้า ม.1 , ม.4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ ( เช่น เตรียมอุดมศึกษา, มหิดลวิทยานุสรณ์, สาธิตปทุมวัน, สามเสนวิทยาลัย เป็นต้น ) โดยสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาได้ เน้นสรุปเนื้อหาและฝึกทำโจทย์ข้อสอบเก่าของโรงเรียนชั้นนำเป็นหลัก

ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งภาคไทยและนานาชาติ

ติวเตรียมสอบ GAT, PAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ, SAT, CU-TEP, CU-AAT, IELTS เป็นต้น รูปแบบการติวเป็นการทบทวนเนื้อหา ม.ปลาย รวมถึงเน้นการฝึกทำข้อสอบเก่า และเทคนิคการทำข้อสอบให้ได้คะแนนตามเป้าหมาย ของแต่ละคณะ-มหาวิทยาลัยที่ต้องการ

รายวิชาที่ NISIT TUTOR เปิดสอน

คอร์สเรียน คณิตศาสตร์

เนื้อหาเพิ่มเกรด ตะลุยโจทย์ และเก็งข้อสอบ ทุกระดับชั้น

คอร์สเรียน วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน , กายภาพ , ดาราศาสตร์ / ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

คอร์สเรียน ภาษาไทย

หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม การเขียน การอ่าน

คอร์สเรียน ภาษาอังกฤษ

Basic, Grammar, Conversation, Writing, Tense

คอร์สเรียน สังคมศึกษา

ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศาสนา หน้าที่พลเมือง กฎหมายเบื้องต้น ข่าวที่ทันสมัย

TGAT / TPAT / วิชาสามัญ A-Level

เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ สำหรับน้องๆม.ปลาย

O-NET

ฝึกทำข้อสอบ O-NET ระดับชั้นประถม มัธยมต้น และ มัธยมปลาย

คอร์สเรียน ติวสอบแข่งขันทางวิชาการ

ติวสอบแข่งขันทางวิชาการ และ สอบเข้า ม.1 , ม.4 โรงเรียนชั้นนำ

CU Test , TU Test , SAT , IELTS , GED , IGCSE

คอร์สติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย นานาชาติ Internation Program

อาจารย์ประจำ NISIT TUTORทำความรู้จักกับส่วนหนึ่งของทีม Tutor คุณภาพของ NISIT TUTOR

ครูพี่หนึ่ง วีรพล
คณิตศาสตร์

การศึกษา  ปริญญาตรี และ โท วิศวะ จุฬา ฯ ( สาขาอุตสาหการ) ประวัติการสอน ติวทั่วโลกผ่านสื่อ www.nisittutor-online.com สอนผ่านสื่อเคเบิลทั่วประเทศภายในเค…

Read More
ครูพี่ณัฐ
คณิตศาสตร์

การศึกษา ปริญญาตรี วิศวะ จุฬาฯ (สาขา อุตสาหการ ) ประวัติการสอน อาจารย์สถาบันกวดวิชาหลายแห่งประสบการณ์สอนมากกว่า 15 ปี หลักสูตรที่สอน คณิตศาสตร์ ม.ต้น …

Read More
ครูพี่หนุ่ย ปองพล
ผู้ดูแลหลักสูตร

ผู้ดูแลหลักสูตร ระดับการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต และ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read More
ครูพี่มุก
ภาษาอังกฤษ

ระดับการศึกษา อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) และอักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, MA (Anthropology of Media) Saas, University of Lond…

Read More
ครูพี่เดียร์
คณิตศาสตร์

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการสอน ติวคณิต ม.ต้น ม.ปลาย และติวสอบ CU – AAT / SAT Math  / PAT 1 ให้น…

Read More
ครูพี่แนน
ฟิสิกส์

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ และ ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฟิสิกส์  ม. ปลาย - ข้อสอบเข้ามหา…

Read More
ครูพี่ชัย
คณิตศาสตร์ / ฟิสิกส์

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ และ ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติว คณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์ ม.ปลาย -…

Read More
ครูพี่เอ็ดดี้
คณิตศาสตร์

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติวคณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น PAT 1 , Smart I , Cal I , คณิต วิชาสามัญ

Read More

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ และความภาคภูมิใจของ NISIT TUTOR

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คอร์สเรียน ตัวต่อตัว / หลักสูตร / พี่ๆติวเตอร์ หรือเข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศของโรงเรียนได้ที่ สยามสแควร์ ซอย 8
ให้คำปรึกษาฟรี