ครูพี่ชัย
12 พ.ค.

ครูพี่ชัย

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ติว คณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์ ม.ปลาย – ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี