กฤตย์ชัย ทัตภูสินวัฒน์
12 พ.ค.

กฤตย์ชัย ทัตภูสินวัฒน์

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ และ ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการสอน ติวคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ให้น้องๆ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา,  โรงเรียนอัสสัมชัญรวมถึงติวฟิสิกส์ ม.ปลาย และ ติวสอบ PAT1 / PAT3 ให้น้องๆ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน, โรงเรียนสตรีวิทยา, โรงเรียนเซนต์ดอมินิค, โรงเรียนเซนต์คาเบรียล,โรงเรียนสวนกุหลาบ,  โรงเรียนราชินี, โรงเรียนรุ่งอรุณ และอื่นๆ อีกมากมาย

หลักสูตรที่สอน คณิตศาสตร์  –  ฟิสิกส์  ม.ปลาย

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี