ครูพี่เดียร์
05 พ.ค.

ครูพี่เดียร์

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการสอน ติวคณิต ม.ต้น ม.ปลาย และติวสอบ CU – AAT / SAT Math  / PAT 1 ให้น้องๆ โรงเรียนมัธยมชั้นนำ เช่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียนสาธิตปทุมวัน, โรงเรียนสวนกุหลาบ, โรงเรียนเซนโยเซฟคอนเวนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย

หลักสูตรที่สอน คณิตศาสตร์ ม.ต้น – ม.ปลาย

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี