อัจฉริยา  เทียนศิริ
05 พ.ค.

อัจฉริยา เทียนศิริ

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ และ ปริญญาโท บัญชี  สถิติ  และการประกันภัย จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการสอน ติวคณิต ม.ต้น ม.ปลาย และติวสอบ CU – AAT / SAT Math  / PAT 1 ให้น้องๆ โรงเรียนมัธยมชั้นนำ เช่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียนสาธิตปทุมวัน, โรงเรียนสวนกุหลาบ, โรงเรียนเซนโยเซฟคอนเวนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย

หลักสูตรที่สอน คณิตศาสตร์ ม.ต้น – ม.ปลาย

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี