รูปแบบการเรียน - การสอน ที่ Nisit Tutor

ตัว-ต่อ-ตัว

เรียนเดี่ยว ตัวต่อตัว ( One on one ) กับทีมติวเตอร์คุณภาพ ที่มีประสบการณ์สอนเฉพาะรายวิชาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ

สามารถเลือกเรียนเนื้อหาตามที่โรงเรียน หรือ เพื่อเตรียมสอบแข่งขันในทุกระดับชั้น

กลุ่มย่อย

 น้องๆสามารถจับกลุ่ม หรือ ชวนเพื่อนมาเรียนด้วยกันได้เลย

รายวิชาที่นิสิตติวเตอร์เปิดสอน

คณิตศาสตร์

เนื้อหา ตะลุยโจทย์ และเก็งข้อสอบ ทุกระดับชั้น

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน / ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

ภาษาไทย

หลักภาษา วรรณคดี พร้อมเก็งข้อสอบ

ภาษาอังกฤษ

Basic, Grammar, Conversation, Writing

สังคม

ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศาสนา

GAT-PAT / 9วิชาสามัญ

เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับน้อง ม.ปลาย

O-NET

ติว O-NET ระดับชั้นประถม มัธยมต้น และ มัธยมปลาย

ติวสอบแข่งขัน

ติวสอบแข่งขันทางวิชาการ และ สอบเข้า ม.1 , ม.4 โรงเรียนชั้นนำ

CU Test , TU Test , SAT , IELTS

ติวสอบเข้าคณะ Inter ทุกมหาวิทยาลัย

ข้อแตกต่างจากสถาบันทั่วไป

เรียนตามสถาบันกวดวิชาทั่วๆไป

แต่ละห้องมีนักเรียนจำนวนมากรู้สึกไม่เข้าใจตามไม่ทัน

ไม่สามารถสอบถามข้อสงสัยได้เพราะเรียนรอบ DVD หรือเรียนรอบสอนสดก็ไม่กล้าถามเพราะเกรงใจคนอื่น

เนื้อหาที่เรียนสถาบันกวดวิชาไม่ตรงกับที่โรงเรียน

ไม่สามารถเข้าใจบทเรียนอย่างต่อเนื่องได้ถ้าต้องขาดเรียน เช่น ติดกิจกรรมหรือไม่สบาย

เรียนที่ Nisit Tutor

ห้องเรียนส่วนตัวในบรรยากาศ ที่เหมาะสมกับการเรียน

สอนด้วยอาจารย์คุณภาพในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนโดยตรง

ผู้เรียนสามารถระบุความต้องการในการเรียนได้โดยละเอียด เช่น วิชาและหัวข้อที่ต้องการเรียนรวมถึงวัน-เวลาที่สะดวก และไม่คิดค่าเรียนเมื่อแจ้งหยุดเรียนล่วงหน้า

ผู้ปกครองสามารถติดตามรายละเอียดของการเรียน ในแต่ละครั้งได้ผ่าน สมุดพกนักเรียน ( ID book )

มีเจ้าหน้าที่ธุรการที่จะคอยดูแลเรื่องการนัดเรียนเพิ่ม/งดเรียน/เรื่องอื่นๆ ในกับน้องๆตลอดเวลาที่มาเรียน

ให้คำปรึกษาฟรี