รูปแบบการ - การสอน ที่ Nisit Tutor

ตัว-ต่อ-ตัว

เรียนเดี่ยวตัว-ต่อ-ตัว กับทีมติวเตอร์ที่มีประสบการณ์สอนเฉพาะรายวิชา จาก”จุฬาลงกรณ์”

สามารถเลือกเรียนเนื้อหาตามที่โรงเรียน หรือ เพื่อเตรียมสอบแข่งขันในทุกระดับ

กลุ่มย่อย

 ชวนเพื่อนที่ตั้งใจเรียนเหมือนกันมาตั้งแต่ 2 คน

รายวิชาที่นิสิตติวเตอร์เปิดสอน

คณิตศาสตร์

เนื้อหา ตะลุยโจทย์ และเก็งข้อสอบ ทุกระดับชั้น

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ระดับประถม ม.ต้น ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

ภาษาไทย

หลักภาษา วรรณคดี พร้อมเก็งข้อสอบ

ภาษาอังกฤษ

Basic, Grammar, and Conversation

สังคม

ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศาสนา

GAT-PAT / วิชาสามัญ

เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับน้อง ม.ปลาย

O-NET

ติว O-NET ระดับชั้นประถม มัธยมต้น และ มัธยมปลาย

ติวสอบแข่งขัน

สสวท., สอวน., เพชรยอดมงกุฏ, โอลิมปิก

CU-AAT, SAT

ติวสอบเข้า คณะ Inter ทุกมหาวิทยาลัย

ข้อแตกต่างจากสถาบันทั่วไป

เรียนตามสถาบันกวดวิชาทั่วๆไป

แต่ละห้องมีนักเรียนจำนวนมากรู้สึกไม่เข้าใจตามไม่ทัน

ไม่สามารถสอบถามข้อสงสัยได้เพราะเรียนรอบ DVD หรือเรียนรอบสอนสดก็ไม่กล้าถามเพราะเกรงใจคนอื่น

เนื้อหาที่เรียนสถาบันกวดวิชาไม่ตรงกับที่โรงเรียน

ไม่สามารถเข้าใจบทเรียนอย่างต่อเนื่องได้ถ้าต้องขาดเรียน เช่น ิดกิจกรรมหรือไม่สบาย

เรียนที่ Nisit Tutor

ห้องเรียนส่วนตัวในบรรยากาศ ที่เหมาะสมกับการเรียน

สอนด้วยอาจารย์คุณภาพในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนโดยตรง

ผู้เรียนสามารถระบุความต้องการในการเรียนได้โดยละเอียด เช่น วิชาและหัวข้อที่ต้องการเรียนรวมถึงวัน-เวลาที่สะดวก และไม่คิดค่าเรียนเมื่อแจ้งหยุดเรียนล่วงหน้า

ผู้ปกครองสามารถติดตามรายละเอียดของการเรียน ในแต่ละครั้งได้ผ่าน สมุดพกนักเรียน ( ID book )

มีเจ้าหน้าที่ธุรการที่จะคอยดูแลเรื่องการนัดเรียนเพิ่ม/งดเรียน/เรื่องอื่นๆ ในกับน้องๆตลอดเวลาที่มาเรียน

ให้คำปรึกษาฟรี