ครูพี่แนน
05 พ.ค.

ครูพี่แนน

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ และ ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ฟิสิกส์  ม. ปลาย – ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี