วิชญา ธรรมสิงห์
05 พ.ค.

วิชญา ธรรมสิงห์

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ และ ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการสอน สอนฟิสิกส์ หลักสูตรนานาชาติ ในโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา และสอนฟิสิกส์ ม.ปลาย รวมถึงติวสอบ SAT Physics  / 7 วิชาสามัญ / PAT 2 Physics ให้โรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก, โรงเรียนเตรียมอุดม, โรงเรียนสาธิตปทุมวัน, โรงเรียนสาธิตพัฒนา, โรงเรียนสวนกุหลาบ

หลักสูตรที่สอน ฟิสิกส์ ม.ต้น – ม. ปลาย

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี