ครูพี่ณัฐ
15 มี.ค.

ครูพี่ณัฐ

การศึกษา ปริญญาตรี วิศวะ จุฬาฯ (สาขา อุตสาหการ )

ประวัติการสอน อาจารย์สถาบันกวดวิชาหลายแห่งประสบการณ์สอนมากกว่า 15 ปี

หลักสูตรที่สอน คณิตศาสตร์ ม.ต้น – ม.ปลาย

(กวดเข้าสาธิตปทุมวัน , เตรียม ฯ , มหิดลฯ , สสวท , สอวน , เพชรยอดมงกุฎ)

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี