ญาดา วัธนศักดิ์
05 พ.ค.

ญาดา วัธนศักดิ์

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะการโรงแรม หลักสูตรนานาชาติ Mahidol  Univisity  International  College

ประวัติการสอน

  • ติว SAT / CU – TEP , อังกฤษ ม.ปลาย ให้น้องๆ โรงเรียนมาแตร์เดอี , โรงเรียนเตรียมอุดม, และ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
  • ติว IELTS , TOEFL , GAT Eng , TU-GET ให้น้องๆ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย, โรงเรียนเซนต์หลุยฉะเชิงเทรา, โรงเรียนสวนกุหลาบนนท์ และ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
  • ติว MUIC  Entrance  Exam เพื่อสอบเข้ามหิดลอินเตอร์ ให้น้องๆ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

หลักสูตรที่สอน ภาษาอังกฤษ   ม. ปลาย / SAT / GAT

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี