ครูพี่ดา
05 พ.ค.

ครูพี่ดา

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะการโรงแรม หลักสูตรนานาชาติ Mahidol  Univisity  International  College

  • ติว ภาษาอังกฤษ   ม.ปลาย  – ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี