พี่วิ
05 พ.ค.

พี่วิ

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา และ ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาพยาธิชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการสอน ติววิทยาศาสตร์ ม.ต้น ให้น้องๆ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน, โรงเรียนสาธิตพัฒนา รวมถึงติวชีววิทยา ให้น้องๆ ระดับมัธยม โรงเรียนเซนโยเซฟคอนเวนต์, โรงเรียนอัมสัมชัญ, โรงเรียนสาธิตปทุมวัน, โรงเรียนสามเสน และอื่นๆ

หลักสูตรที่สอน วิทยาศาสตร์ ม.ต้น, ชีววิทยา ม.ปลาย

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี