พี่เว
05 พ.ค.

พี่เว

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการสอน สอนคณิตศาสตร์ ม.ต้น ถึง ม.ปลาย ให้โรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน, โรงเรียนเตรียมอุดม, โรงเรียนสาธิตปทุมวัน, โรงเรียนบดินเดชาสิงหเสนีย์, โรงเรียนโยธินบูรณะ

หลักสูตรที่สอน คณิต  ม.ต้น – ม.ปลาย

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี