พี่ชมพู่
05 พ.ค.

พี่ชมพู่

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์  เอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ติวคณิตศาสตร์   ทุกระดับชั้น – ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี