พี่แพรว
05 พ.ค.

พี่แพรว

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์  สาขาพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการสอน ติวคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์  ให้น้องๆ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน EP, โรงเรียนอัสสัมชัญ, โรงเรียนสาธิตปทุมวัน และ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ระดับประถม – ม.ต้น รวมถึงติวชีววิทยา ให้น้องๆ โรงเรียนเซนโยเซฟคอนเวนต์

หลักสูตรที่สอน คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์  ระดับประถม – ม.ต้น

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี