ภนัสนันท์	อยู่พิทักษ์สกุล
05 พ.ค.

ภนัสนันท์ อยู่พิทักษ์สกุล

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการสอน ติวคณิตศาสตร์ หลักสูตรปกติ และอินเตอร์ ให้น้องๆ ระดับประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย โรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนสาธิตปทุมวัน, โรงเรียนสาธิตจุฬา, โรงเรียนเซนต์คาเบรียล, โรงเรียนอัสสัมชัญ, โรงเรียนสตรีวิทยา และ St.stephen’s international school

หลักสูตรที่สอน  คณิตศาสตร์ ม. ต้น – ปลาย

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี