พี่นิ้ง
12 พ.ค.

พี่นิ้ง

การศึกษา  ปริญญาตรี และ ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ติว เคมี ม.ปลาย – ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี