ณัฎฐนิฏา เทพพันธุ์กุลงาม
12 พ.ค.

ณัฎฐนิฏา เทพพันธุ์กุลงาม

การศึกษา  ปริญญาตรี และ ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการสอน ติววิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้น้องๆ โรงเรียนอัสสัมชัญ ระดับประถม และน้องๆ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน, โรงเรียนมาแตร์เดอี ระดับมัธยม รวมถึงติว SAT, เคมี  ม.ปลาย แก่โรงเรียนสาธิตปทุมวัน,  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา, โรงเรียนนานาชาติเอกมัย, โรงเรียนอัสสัมชัญ และ โรงเรียนเตรียมอุดม

หลักสูตรที่สอน  เคมี  ม.ปลาย

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี