ฑิฆัมพร เอกยะติ
12 พ.ค.

ฑิฆัมพร เอกยะติ

การศึกษา  คณะเศรษฐศาสตร์ เอกการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการสอน

  • ติว คณิตศาสตร์  ประถม ให้น้องๆ โรงเรียนเซนโยเซฟคอนเวนต์
  • ติว คณิตศาสตร์  ม.ต้น ให้น้องๆ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน , โรงเรียนสาธิตฯ อยุธยา และ โรงเรียนเซนโยเซฟคอนเวนต์

หลักสูตรที่สอน คณิตศาสตร์ ม.ต้น

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี