พี่ฟ้า
12 พ.ค.

พี่ฟ้า

การศึกษา ปริญญาตรี  คณะเศรษฐศาสตร์ เอกการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ติว คณิตศาสตร์  ประถม – ม.ต้น

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี