พี่พิมพ์ฝัน
05 พ.ค.

พี่พิมพ์ฝัน

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ เคมี (BSAC Inter) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการสอน ติววิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษให้น้องๆ โรงเรียนมาแตร์เดอี และ โรงเรียนเลิศหล้า รวมถึงติวคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ให้น้องๆ ระดับมัธยม โรงเรียนเซนโยเซฟคอนเวนต์, โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

หลักสูตรที่สอน ภาษาอังกฤษ ม.ต้น – ม.ปลาย, คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์  ม.ต้น

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี