พี่ใหม่
12 พ.ค.

พี่ใหม่

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ปริญญาโท การศึกษา(ครุศาสตร์) สาขาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  • ติว วิทยาศาสตร์  ประถม – ม.ต้น
  • ติว เคมี ม.ปลาย – ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี