พี่ปุ๊ย
21 พ.ค.

พี่ปุ๊ย

การศึกษา  ปริญญาตรี, ปริญญาโท คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปริญญาเอก สัตวแพทยศาสตร์ – อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ติว คณิตศาสตร์ ม.ต้น
  • ติว วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี