พี่เพ้นท์
12 พ.ค.

พี่เพ้นท์

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  (บัญชี – การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ติว คณิตศาสตร์ ประถม – ม.ต้น

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี