พี่โบว์
12 พ.ค.

พี่โบว์

การศึกษา  ปริญญาตรี และปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ติว ฟิสิกส์ ม.ต้น – ม.ปลาย

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี