เตรียมเอกสารใช้ยื่นสมัคร TPAT1 (กสพท) สำหรับ #dek67
14 ส.ค.

เตรียมเอกสารใช้ยื่นสมัคร TPAT1 (กสพท) สำหรับ #dek67

การเตรียมไฟล์ประกอบการสมัครสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท) ปีการศึกษา 2567

เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมา ยังมีน้องๆ ที่เตรียมไฟล์ประกอบการสมัครสอบฯ ไม่ถูกต้องอยู่พอสมควร ขอให้ศึกษาเรื่อง การเตรียมไฟล์ประกอบการสมัครสอบฯ ให้เข้าใจ

1. รูปถ่าย

เป็นภาพเดี่ยว มีพื้นหลังสีขาวหรือสีน้ำเงิน หน้าตรงเต็มหน้า สวมชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นสายตาและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และจะต้องไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล เป็นไฟล์ นามสกุล .jpg โดยมีขนาด ความกว้าง 180-500 พิกเซล ความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.1 ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน ไปถ่ายเอกสาร โดยถ่ายด้านหน้าด้านเดียว ที่มีรูปของผู้สมัคร

2.2 หากผู้สมัคร มีความประสงค์ จะขีดทับข้อมูลศาสนาและ หมู่โลหิต (ถ้ามี) ก็สามารถขีดทับได้ (ไม่บังคับ)

2.3 ลงลายมือชื่อและนามสกุลรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องด้วยลายมือตนเองเท่านั้น

2.4 สแกนหรือใช้โทรศัพท์มือถือ ถ่ายภาพเป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB

3. สำเนาเอกสารคุณวุฒิการศึกษา
และเอกสารอื่นๆ

ให้นำเอกสารคุณวุฒิการศึกษาและเอกสารอื่นๆ ไปถ่ายเอกสารก่อน แล้วหากมีความประสงค์จะขีดทับข้อมูลศาสนาและ หมู่โลหิต (ถ้ามี) ก็สามารถทำได้ (ไม่บังคับ) แล้วจึงนำไปสแกน หรือถ่ายภาพ เป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB (ดูตัวอย่างไฟล์ด้านล่าง)

* ขอเน้นย้ำอีกครั้งว่า
1. บัตรประจำตัวประชาชน จะต้องถ่ายเอกสารก่อน แล้วลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วจึงนำมาสแกนหรือถ่ายภาพเป็นไฟล์ดิจิทัล
2. เอกสารคุณวุฒิการศึกษาและเอกสารอื่นๆ สามารถสแกนหรือถ่ายภาพ เอกสารต้นฉบับได้ โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ

cr. https://www9.si.mahidol.ac.th/cotmes_file_manual67.html

ประกาศทั้งหมด https://www9.si.mahidol.ac.th/

About the Author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ให้คำปรึกษาฟรี