NETSAT คืออะไร ??
21 พ.ย.

NETSAT คืออะไร ??

“ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”( North Eastern Thailand Scholastic Aptitude Test Center ) หรือ NETSAT 

ใครต้องสอบ #NETSAT ‼️

– สำหรับนักเรียน โรงเรียนภาคอีสาน
– สอบได้ทั้ง ม.5 และ ม.6
– สอบปีละ 2 ครั้ง เก็บคะแนนได้ 2 ปี
– เป็นการประเมินสมรรถนะความฉลาด
– NETSAT พัฒนามาจากการสอบสมรรถนะ มข.
– ใช้สำหรับยื่นเข้ามหาวิทยาลัย สำหรับเกณฑ์การรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชา ใช้วิชาอะไรบ้าง ค่าน้ำหนักเท่าไหร่ ให้รอประกาศจากงานรับเข้า

– สนามสอบตาม รร. ต่าง ๆ ในภาคอีสาน (จังหวัดละ 2-3 สนามตามความพร้อม)

——-
การสอบ NETSAT ปีการศึกษา 2565
– สมัครสอบครั้งที่ 1 : 1-15 พ.ย. 64
– ประกาศผังที่นั่งสอบครั้งที่ 1 : 15 ธ.ค. 64
– สอบครั้งที่ 1 : 22-23 ม.ค. 65
– ประกาศคะแนนครั้งที่ 1 : 4 ก.พ. 65
– สมัครสอบครั้งที่ 2 : 1-15 มิ.ย. 65
– ประกาศผังที่นั่งสอบครั้งที่ 2 : 15 ก.ค. 65
– สอบครั้งที่ 2 : 20-21 ส.ค. 65
– ประกาศคะแนนครั้งที่ 2 : 4 ก.ย. 65
——-
แนวข้อสอบ NETSAT
  • วิชาละ 100 คะแนน
  • ใช้เวลาสอบ วิชาละ 90 นาที
🙏 Cr. ข้อมูลจากแฟนเพจ NETSAT
และ netsat.kku.ac.th

About the Author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ให้คำปรึกษาฟรี