พี่พลอย
26 ก.ค.

พี่พลอย

การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ปริญญาโท จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา

  • ติวคณิตศาสตร์ ม.ต้น – ม.ปลาย / PAT1 , คณิต9วิชาสามัญ , คณิต O-Net
    โรงเรียนสาธิตจุฬา , โรงเรียนศึกษานารี , โรงเรียนสาธิตมศว.ปทุมวัน , โรงเรียนสาธิตมศว.ประสานมิตร , โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) , โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา , โรงเรียนชลราษฎ์อำรุง , Interkids Bilingual School , โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี