พี่พลอย
26 ก.ค.

พี่พลอย

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
/ ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ติวคณิตศาสตร์ ม.ต้น – ม.ปลาย

 

 

 

 

 

 

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี