มณีรัตน์ ลิ้มสุวัฒนาธำรง
25 ก.ค.

มณีรัตน์ ลิ้มสุวัฒนาธำรง

การศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ – เคมี

  • ติวคณิตศาสตร์ , ฟิสิกส์ / ม.ปลาย โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ , โรงเรียนสาธิตปทุมวันโรงเรียนอัสสัมชัญ , โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
  • คณิตศาสตร์ / ประถม – ม.ต้น โรงเรียนสาธิตจุฬา , โรงเรียนเซนต์เซฟ , Bangkok Prep, โรงเรียนสาธิตปทุมวัน , โรงเรียนจิตรดา
  • วิทยาศาสตร์ / ม.ต้น – ม.ปลาย โรงเรียนสาธิตจุฬา , โรงเรียนสายน้ำผึ้ง, โรงเรียนสาธิตปทุมวัน , โรงเรียนเซนโยเซฟคอนเวนต์

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี