มณีรัตน์
25 ก.ค.

มณีรัตน์

การศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ – เคมี

  • ติวคณิตศาสตร์ , เคมี , ฟิสิกส์ / ม.ปลาย โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ , โรงเรียนสาธิตปทุมวันโรงเรียนอัสสัมชัญ , โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย , โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
  • คณิตศาสตร์ / ประถม – ม.ต้น โรงเรียนสาธิตจุฬา , โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ , Bangkok Prep. , โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน , โรงเรียนจิตรดา , โรงเรียนปัญญารัตน์
  • วิทยาศาสตร์ / ม.ต้น – ม.ปลาย โรงเรียนสาธิตจุฬา , โรงเรียนสายน้ำผึ้ง, โรงเรียนสาธิตปทุมวัน , โรงเรียนเซนโยเซฟคอนเวนต์ , โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี