พี่เมษ์
25 ก.ค.

พี่เมษ์

การศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ – เคมี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ติวคณิตศาสตร์ , เคมี , ฟิสิกส์ / ม.ปลาย
  • ติวคณิตศาสตร์  ประถม – ม.ต้น
  • วิทยาศาสตร์ ม.ต้น – ม.ปลาย

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี