พี่แบม
13 พ.ย.

พี่แบม

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ – ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอน – คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ ประถม – ม.ต้น

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี