พี่แจม
08 พ.ย.

พี่แจม

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ – โยธา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาที่สอน – คณิตศาสตร์ , ฟิสิกส์ / ม.ปลาย

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี