พี่เคี้ยง
13 พ.ย.

พี่เคี้ยง

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ – เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอน – เคมี ม.ปลาย

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี