พี่เกศ
18 ก.พ.

พี่เกศ

การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ – จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ติววิชา เคมี , ชีววิทยา

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี