พี่อุ๋ม
18 ก.พ.

พี่อุ๋ม

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ – สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติววิชา : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ประถม-ม.ต้น

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี