พี่อีฟ
13 พ.ย.

พี่อีฟ

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ – พฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ – ชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาที่สอน – วิทยาศาสตร์ ประถม – ม.ต้น / เคมี ม.ปลาย

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี