พี่มิ้น
13 พ.ย.

พี่มิ้น

การศึกษา นิสิต คณะครุศาสตร์ – สาขาวิชาประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอน – คณิตศาสตร์ ประถม – ม.ต้น

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี