พี่ผักบุ้ง
13 พ.ย.

พี่ผักบุ้ง

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ – เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ – เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิชาที่สอน – วิทยาศาสตร์ ประถม – ม.ต้น

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี