พี่ติว
08 พ.ย.

พี่ติว

การศึกษา ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอน – ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย ทุกระดับชั้น

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี