พี่ตอย
13 พ.ย.

พี่ตอย

การศึกษา ปริญญาตรี – เอก คณะวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอน – คณิตศาสตร์ ม.ต้น – ม.ปลาย

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี