พี่ณัฐ
13 พ.ย.

พี่ณัฐ

การศึกษา ปริญญาตรี , โท คณะวิทยาศาสตร์ – เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอน – เคมี

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี