พี่ณัฏฐ์
18 ก.พ.

พี่ณัฏฐ์

การศึกษา: คณะวิทยาศาสตร์ – สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ติววิชา: คณิตศาสตร์ ม.ต้น – ม.ปลาย

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี