พี่พิมพ์
25 ก.ค.

พี่พิมพ์

การศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท คณะ อักษรศาสตร์ เอกภาษาไทย โทภาษาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ติวภาษาไทย ทุกระดับชั้น

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี