พี่พิกกี้
24 มิ.ย.

พี่พิกกี้

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยีการอาหาร (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ติววิชา : เคมี , ชีววิทยา , กฎหมาย ม.ปลาย / วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.ปลาย

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี