พี่โอปอล
03 ก.ค.

พี่โอปอล

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

  • ติววิชา คณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น ทั้งภาคไทย และ นานาชาติ

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี