พี่ทอย
26 ก.ค.

พี่ทอย

 การศึกษา ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  • ติวภาษาอังกฤษ  ม.ต้น
  • ติวภาษาอังกฤษ  – ภาษาญี่ปุ่น  ม.ปลาย

 

 

 

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี