พี่ออย
25 ก.ค.

พี่ออย

การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

  • ติวคณิตศาสตร์  ประถม – ม.ต้น
  • ติววิทยาศาสตร์   ประถม – ม.ต้น

 

 

 

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี