พี่อิ้ง
25 ก.ค.

พี่อิ้ง

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์  – จุลชีววิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  • ติว ชีววิทยา  ม.ปลาย
  • ติว วิทยาศาสตร์ ประถม – ม.ต้น

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี