พี่เบลล์
26 ก.ค.

พี่เบลล์

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ติวคณิตศาสตร์ ประถม – ม.ต้น

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี