พี่บุคกี้
26 ก.ค.

พี่บุคกี้

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขายานยนต์

  • ติวคณิตศาสตร์  / ฟิสิกส์ ม.ต้น โรงเรียนสาธิตจุฬา   , โรงเรียนสาธิตปทุมวัน , โรงเรียนหอวัง   , โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
  • ติวฟิสิกส์  ม.ปลาย โรงเรียนอัมสัมชัญคอนแวนต์ , โรงเรียนสาธิตประสานมิตร , โรงเรียนบดินเดชา

 

 

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี