พี่ป้อง
25 ก.ค.

พี่ป้อง

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์  เคมี

ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี สาขาเคมีอินทรีย์

  • ติววิทยาศาสตร์ ประถม – ม.ต้น
  • ติวเคมี ม.ปลาย

 

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี