วรายุทธ
25 ก.ค.

วรายุทธ

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขายานยนต์

  • ติวฟิสิกส์ ม.ต้น โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน, โรงเรียนบดินเดชาฯ
  • ติวคณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย โรงเรียนสาธิตปทุมวัน , โรงเรียนจิตรลดา
    โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา , โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี