พี่ฟิล์ม
13 พ.ย.

พี่ฟิล์ม

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ – พันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญาโท คณะบัณฑิตวิทยาลัย – วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอน – วิทยาศาสตร์ ประถม – ม.ต้น / ชีววิทยา ม.ปลาย

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี