พี่ดิว
13 พ.ย.

พี่ดิว

การศึกษา ปริญญาตรี , โท  คณะสังคมศาสตร์ – จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอน – คณิตศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ ประถม – ม.ต้น

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี