พี่จ๊ะจ๋า
13 พ.ย.

พี่จ๊ะจ๋า

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ – วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอน – คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ ประถม – ม.ต้น

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี