พี่กิ่ง
26 ก.ค.

พี่กิ่ง

การศึกษา ปริญญาตรี –  ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ติววิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ ประถม – ม.ต้น
  • ติวเคมี ม.ปลาย

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี