การสอบ IELTS
24 ส.ค.

การสอบ IELTS

📍📍 IELTS 📍📍
the International English Language Testing System
.
🍀 IELTS คืออะไร ?? 🧐🧐
เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ใช้วัดผลทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ค่ะ
.
❤️ สอบ IELTS ไปเพื่ออะไร ??
1. เพื่อการศึกษาต่อ ( Academic Modules )
เป็นการทดสอบความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ หรือศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติของไทยเราค่ะ ทั้งในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก
.
2. เพื่อการฝึกอบรม ( General Training Modules )
สำหรับผู้ที่วางแผนใช้ภาษาเพื่อการฝึกอบรม หรือทำงานในประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อสอบจะใช้วัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน รวมทั้งเป็นการสอบสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศอังกฤษ , นิวซีแลนด์ หรือ ประเทศออสเตรเลีย
.
.
💙 ปัจจุบัน ศูนย์สอบ IELTS ในประเทศไทย มีอยู่ด้วยกัน 2 แห่ง คือ
1. British Council ( ตัวแทนการจัดสอบจากสหราชอาณาจักร )
2. IDP ( ตัวแทนการจัดสอบจากประเทศออสเตรเลีย )
.
andddd ทั้งสองหน่วยงานนี้ ให้คะแนนโดยใช้มาตรฐานเดียวกันนะคะ กล่าวคือ ข้อสอบ IELTS ในทุกรอบสอบจะเป็นข้อสอบชุดเดียวกันส่งตรงมาจาก University of Cambridge !! ดังนั้น ไม่ว่าผู้สอบสมัครสอบกับหน่วยงานใด ความยากง่ายของข้อสอบ IELTS ก็จะเป็นระดับเดียวกันค่ะ
นอกจากนี้ ไม่ว่าจะสอบ IELTS กับศูนย์สอบใดก็ตาม สามารถนำผลสอบที่ได้ ไปใช้ได้ทั่วโลก
🤔 โดยผู้เข้าสอบ IELTS ควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์
.
.
💖 พี่แอดมินจะมาแนะนำข้อสอบ IELTS สำหรับเรียนต่อมหาวิทยาลัยนะคะ ➡️ IELTS Academic 😊
.
ระยะเวลาสอบ : 2 ชั่วโมง 45 นาที
รูปแบบการสอบ : การสอบแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ การฟัง อ่าน เขียน และพูด
.
✔️ ส่วนที่ 1 >> ข้อสอบการฟัง
ระยะเวลาสอบ : 30 นาที + 10 นาทีสำหรับถ่ายโอนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ
รูปแบบการสอบ : โดยจะได้ฟังคลิปเสียง 4 คลิปของผู้พูดซึ่งเป็นเจ้าของภาษา
คลิปเสียงที่ 1 – บทสนทนาระหว่างคนสองคนในบริบทชีวิตประจำวัน
คลิปเสียงที่ 2 – บทพูดของคนหนึ่งคนในบริบทชีวิตประจำวัน เช่น การพูดบรรยายเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในท้องถิ่น
คลิปเสียงที่ 3 – บทสนทนาในกลุ่มคนไม่เกินสี่คนในบริบททางการศึกษาหรือการอบรม เช่น การสนทนาระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักเรียนเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
คลิปเสียงที่ 4 – บทพูดของคนหนึ่งคนเกี่ยวกับหัวข้อทางวิชาการ เช่น การบรรยายในมหาวิทยาลัย
.
✔️ ส่วนที่ 2 >> ข้อสอบการอ่าน
ระยะเวลาสอบ : 60 นาที
รูปแบบการสอบ : ข้อความขนาดยาว 3 ข้อความพร้อมคำถาม ( รวมถึงแผนภาพ กราฟ หรือภาพประกอบ) โดยข้อความซึ่งมีทั้งแบบบรรยายและเป็นความจริงไปจนถึงแบบอ้อมค้อมและเป็นเชิงวิเคราะห์ โดยข้อสอบส่วนการอ่านจะประกอบด้วยคำถาม 40 ข้อ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบหลากหลายทักษะการอ่าน
.
✔️ ส่วนที่ 3 >> ข้อสอบการเขียน
ระยะเวลาสอบ : 60 นาที
รูปแบบการสอบ :
– การเขียนเพื่อบรรยาย, อธิบาย หรือสรุปข้อความหรือแผนภาพ 1 ชิ้น (อย่างน้อย 150 คำ)
– เรียงความ 1 ชิ้น (อย่างน้อย 250 คำ)
โดยหัวข้อจะเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจ หรือเหมาะสมสำหรับผู้สอบซึ่งกำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทและเอก หรือต้องการขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน :
ส่วนที่ 1 – จะมีกราฟ, ตาราง, แผนภูมิ หรือแผนภาพ ซึ่งคุณจะต้องบรรยาย, สรุป หรืออธิบายข้อมูล โดยอาจเป็นการบรรยาย หรืออธิบายข้อมูล, บรรยายขั้นตอนในกระบวนการ, วิธีการทำงาน, วัตถุ หรือเหตุการณ์
ส่วนที่ 2 – คุณจะต้องเขียนเรียงความเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อแนวคิด, ข้อโต้แย้ง หรือปัญหา
โดยงานเขียนทั้งสองชิ้นจะต้องอยู่ในรูปแบบที่เป็นทางการ
.
✔️ ส่วนที่ 4 >> ข้อสอบการพูด
ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2020 การสอบ IELTS ในบางศูนย์สอบจะใช้ระบบ video calls สำหรับการสอบ Speaking ซึ่งจะทำให้การสอบ Speaking นั้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นค่ะ
.
.
🧡 ค่าสอบ IELTS ??
ทั้งศูนย์สอบ British Council และ ศูนย์สอบ IDP ได้กำหนดราคาค่าสอบไว้ใกล้เคียงกัน คือ British Council ราคา 6,900 บาท ส่วน IDP 6,685 บาท ทั้งแบบ Online และ Offline ค่ะ
.
.
💚 ผลคะแนนรวม IELTS
การคิดคะแนนรวมจะคำนวณคะแนนเฉลี่ยของการสอบทั้ง 4 พาร์ท เมื่อได้คะแนนรวมแล้วจะหารด้วย 4 ถ้าหากคะแนนรวม overall ออกมามีเศษ จะถูกปัดเศษ ตามช่วงคะแนนที่ใกล้เคียงกับคะแนนเต็ม หรือครึ่งคะแนน
▶️ ยกตัวอย่างนะคะ ▶️ หากน้องมีคะแนนตามนี้ Listening : 6.0 / Reading : 6.5 / Writing : 6.0 / Speaking : 6.5
= การคำนวณคะแนนรวม คือ 25 ÷ 4 = 6.25
เท่ากับจะได้คะแนนรวม Overall 6.5 ค่ะ
.
💜 ผลสอบจะออกเมื่อไหร่ ??
ผลสอบจะออก 13 วัน หลังวันสอบค่ะ สามารถดูผลได้ในเว็บเลย ส่วนตัวจริงก็จะถูกส่งทางจดหมายมาให้ที่บ้านค่ะ หากที่อยู่ที่กรอกไว้ไม่ชัดเจนจะไม่ส่งทางจดหมายให้ แต่จะให้ไปรับเองที่ศูนย์สอบค่ะ จะเก็บใบคะแนนไว้ให้เป็นเวลา 2 ปี ส่วนใครที่ไม่อยากรับผลสอบทางจดหมาย แต่อยากมารับเอง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในวันสอบได้เลยค่ะ
.
.

Cr. oxbridge.in.th / britishcouncil.or.th / ielts.idp.com

==============

น้องๆสามารถสอบถามคอร์สเรียน / แนวทางการสอบต่อ ได้ที่
สถาบันกวดวิชานิสิตติวเตอร์ สยามสแควร์ หรือ ..
☎️ โทร 084-111-6161
📲 Line id : @nisittutor
หรือคลิก https://lin.ee/ZX25zm

 

About the Author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ให้คำปรึกษาฟรี